Cynghorau Cymunedau Wrecsam

Rhannwch y newyddion

Rhennir bwrdeistref sirol Wrecsam yn 34 o gymunedau, pob un gyda’i gyngor cymuned ei hun. Cewch yma ddolen at bob un o’u gwefannau ac at gofnodion eu cyfarfodydd diweddaraf.

Cyngor Cymuned
(Cliciwch am wefan)
MapCyfarfodydd
(Cliciwch am gofnodion)
AbenburyMap2ail Llun y mis
Bangor-is-y-coedMap3ydd Mawrth y mis
BroningtonMap3ydd Mercher y mis
BrychdynMap2ail Iau y mis
BrymboMap2ail Mawrth y mis
CefnMap4ydd Mawrth y mis
Ceiriog UchafMapMawrth 1af y mis
CoedpoethMap2ail Mawrth y mis
De MaelorMapMawrth 1af y mis
Erbistog ac EytonMapLlun gwahanol pob tri mis – Mawrth, Mehefin, Medi, Rhagfyr
EsclushamMap2ail Mawrth y mis
GlyntraeanMapMercher 1af y mis
GresfforddMapIau 1af y mis
GwaunyterfynMap3ydd Mawrth y mis
GwersylltMap3ydd Mercher y mis
HanmerMapMawrth gwahanol pob yn ail mis (odrifau)
HoltMapMawrth ola’r mis
IsycoedMap3ydd Mawrth y mis
LlaiMap3ydd Mercher y mis
Llangollen WledigMapMawrth 1af y mis
Llansantffraid Glyn CeiriogMapDim yn glir
MarchwiailMapMercher 1af y mis
Mwynglawdd
Gwynfryn, New Brighton, Wern a Five Crosses
Map3ydd Mercher y mis
OffaMapIau 1af y mis
Yr OrseddMap3ydd Mercher y mis
OwrtynMap2ail Mawrth y mis
Parc CaiaMap2ail Iau y mis
Pen-y-cae MapDim gwybodaeth na chofnodion ar gael
RhosdduMapDim gwybodaeth na chofnodion ar gael
Rhosllannerchrugog
Ponciau, Pant, Johnstown
MapIau 1af y mis
RhiwabonMap4ydd Mercher y mis
SesswickMapGwener gwahanol pob mis
Y WaunMapMercher ola’r mis
Willington WrddymbreMapDim yn glir

Oes unrhyw beth ar goll, yn hen neu’n anghywir? Rhowch wybod i ni, plîs.
Is something missing, outdated or incorrect? Please let us know.